Buscar en
Cirugía Española (English Edition)
Toda la web
Inicio Cirugía Española (English Edition) Most Often Read
Journal Information

Most Often Read

121
Surgical anatomy applied to transperitoneal approaches of the abdominal aorta and visceral trunks. Dynamic article
Delfina Fletcher-Sanfeliu, Álvaro García-Granero, Alberto Doménech Dolz, Gianluca Pellino, Francisco Orbis, Antonio Arroyo, Alfonso A. Valverde-Navarro, Luis Sabater Ortí, Iván Martín-González
Cir Esp. 2021;99:562-71
121
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos