Buscar en
Neurología
Toda la web
Inicio Neurología
Información de la revista
Carta al Editor
Open Access
Tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada con 18-fluorodeoxiglucosa en la evaluación de vasculitis del sistema nervioso central secundarias a arteritis de células gigantes
Positron emission tomography/computed tomography with 18-fluorodeoxyglucose: A technique for assessing vasculitis of the central nervous system secondary to giant cell arteritis
M.A. Mañé Martíneza,
Autor para correspondencia
amane.hj23.ics@gencat.cat

Autor para correspondencia.
, E. Lopez-Cancio Martínezb, A.P. Caresia-Arózteguic, A. Vidaller Palacínd, S. Martínez-Yélamosa, D. Escuderob
a Servicio de Neurología, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
b Servicio de Neurología, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
c Unitat PET, Institut de Diagnòstic per la Imatge IDI-Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
d Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Artículo

Este artículo está disponible en español

Tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada con 18-fluorodeoxiglucosa en la evaluación de vasculitis del sistema nervioso central secundarias a arteritis de células gigantes

M.A. Mañé Martínez, E. Lopez-Cancio Martínez, A.P. Caresia-Aróztegui, A. Vidaller Palacín, S. Martínez-Yélamos, D. Escudero
10.1016/j.nrl.2015.03.017
Neurologia. 2017;32:120-2

This article is available in English

Positron emission tomography/computed tomography with 18-fluorodeoxyglucose: A technique for assessing vasculitis of the central nervous system secondary to giant cell arteritis

M.A. Mañé Martínez, E. Lopez-Cancio Martínez, A.P. Caresia-Aróztegui, A. Vidaller Palacín, S. Martínez-Yélamos, D. Escudero
10.1016/j.nrleng.2015.03.017
Neurologia. 2017;32:120-2
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos