metricas
covid
Buscar en
Radiología (English Edition)
Toda la web
Inicio Radiología (English Edition)
Journal Information

Advertising

Advertising department Barcelona: Joan Gomá

E-mail: j.goma@elsevier.com Tel.: 600 590 392

Advertising department Madrid: Jorge González

E-mail: j.gonzalez@elsevier.com Tel.: 670 485 555

Advertising
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos