Buscar en
Neurología (English Edition)
Toda la web
Inicio Neurología (English Edition) Respect for dementia patients’ autonomy and the need for interdisciplinary coo...
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Letter to the Editor
Respect for dementia patients’ autonomy and the need for interdisciplinary cooperation
Respeto a la autonomía del paciente con demencia y la necesidad de colaboración interdisciplinar
E.L. Gómez-Durána,b,
Corresponding author
elgomezduran@comb.cat

Corresponding author.
, C. Martin-Fumadóc, E. Barbería-Marcalainc,d, D. Clos Masóa, J. Arimany-Mansoa
a Servei de Responsabilitat Professional, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Barcelona, Spain
b Fundació Sociosanitària de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
c Institut Medicina Legal de Catalunya (IMLC), Barcelona, Spain
d Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia, Departament de Ciéncies Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus, Tarragona, Spain
Read
2065
Times
was read the article
646
Total PDF
1270
Total HTML
149
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 21735808
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 December 10 3 1 14
2021 November 36 11 11 58
2021 October 13 11 8 32
2021 September 9 16 14 39
2021 August 15 7 10 32
2021 July 7 6 9 22
2021 June 11 9 9 29
2021 May 15 8 13 36
2021 April 15 8 19 42
2021 March 16 6 2 24
2021 February 19 13 2 34
2021 January 18 14 1 33
2020 December 17 13 0 30
2020 November 15 7 2 24
2020 October 8 4 1 13
2020 September 19 7 2 28
2020 August 9 8 0 17
2020 July 8 8 0 16
2020 June 10 6 1 17
2020 May 9 7 3 19
2020 April 11 3 3 17
2020 March 20 2 3 25
2020 February 13 9 3 25
2020 January 13 7 1 21
2019 December 23 4 2 29
2019 November 17 12 3 32
2019 October 19 5 1 25
2019 September 9 5 1 15
2019 August 7 4 1 12
2019 July 16 17 3 36
2019 June 20 19 5 44
2019 May 77 77 1 155
2019 April 24 24 1 49
2019 March 7 4 1 12
2019 February 11 7 0 18
2019 January 12 8 0 20
2018 December 8 3 2 13
2018 November 17 3 0 20
2018 October 30 12 0 42
2018 September 11 3 1 15
2018 August 2 1 1 4
2018 July 3 1 0 4
2018 June 8 3 1 12
2018 May 7 1 0 8
2018 April 12 3 1 16
2018 March 8 2 0 10
2018 February 5 0 1 6
2018 January 9 0 0 9
2017 December 5 2 0 7
2017 November 16 2 1 19
2017 October 3 1 0 4
2017 September 10 2 0 12
2017 August 19 4 0 23
2017 July 5 3 1 9
2017 June 7 2 0 9
2017 May 10 2 2 14
2017 April 7 6 0 13
2017 March 10 7 1 18
2017 February 11 2 0 13
2017 January 14 0 0 14
2016 December 2 12 0 14
2016 November 4 6 0 10
2016 October 17 6 0 23
2016 September 5 5 0 10
2016 August 6 2 0 8
2016 July 8 1 0 9
2016 June 10 7 0 17
2016 May 16 8 0 24
2016 April 17 25 0 42
2016 March 27 16 0 43
2016 February 12 5 0 17
2016 January 5 5 0 10
2015 December 2 2 0 4
2015 November 7 5 0 12
2015 October 13 5 0 18
2015 September 15 9 0 24
2015 August 8 8 0 16
2015 July 11 4 0 15
2015 June 4 1 0 5
2015 May 9 4 0 13
2015 April 12 2 0 14
2015 March 14 6 0 20
2015 February 11 5 0 16
2015 January 30 6 0 36
2014 December 39 12 0 51
2014 November 14 2 0 16
2014 October 34 8 0 42
2014 September 15 2 0 17
2014 August 15 8 0 23
2014 July 25 4 0 29
2014 June 11 0 0 11
2014 May 6 2 0 8
2014 April 7 1 0 8
2014 March 11 4 0 15
2014 February 13 4 0 17
2014 January 0 0 0 0
2013 December 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos