Buscar en
Cirugía Española (English Edition)
Toda la web
Inicio Cirugía Española (English Edition) Phlegmasia Cerulea Dolens
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Image of the Month
Phlegmasia Cerulea Dolens
Flegmasía cerúlea dolens
Ainhoa García Familiar?
Corresponding author
, Ioar Larrañaga Oyarzabal, Víctor Rodríguez Sáenz De Buruaga, Jose María Egaña Barrenechea
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa, Spain
Read
7097
Times
was read the article
645
Total PDF
6430
Total HTML
22
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 21735077
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 September 17 9 0 26
2021 August 26 7 0 33
2021 July 37 10 0 47
2021 June 37 9 0 46
2021 May 28 7 0 35
2021 April 102 31 0 133
2021 March 92 10 0 102
2021 February 46 8 0 54
2021 January 53 14 0 67
2020 December 49 7 0 56
2020 November 56 6 0 62
2020 October 45 8 0 53
2020 September 48 12 0 60
2020 August 63 8 0 71
2020 July 61 7 0 68
2020 June 31 6 0 37
2020 May 48 9 0 57
2020 April 29 3 0 32
2020 March 60 6 2 68
2020 February 37 2 0 39
2020 January 42 10 0 52
2019 December 33 7 0 40
2019 November 42 13 0 55
2019 October 31 2 0 33
2019 September 36 7 0 43
2019 August 45 6 0 51
2019 July 67 21 0 88
2019 June 113 34 0 147
2019 May 304 19 0 323
2019 April 153 23 0 176
2019 March 33 7 0 40
2019 February 38 7 0 45
2019 January 44 7 0 51
2018 December 26 7 0 33
2018 November 60 4 0 64
2018 October 67 2 0 69
2018 September 130 8 0 138
2018 August 66 0 0 66
2018 July 67 2 0 69
2018 June 64 1 0 65
2018 May 57 1 1 59
2018 April 42 1 0 43
2018 March 45 0 1 46
2018 February 50 5 0 55
2018 January 63 4 0 67
2017 December 55 1 1 57
2017 November 89 3 1 93
2017 October 86 1 0 87
2017 September 138 4 4 146
2017 August 191 4 4 199
2017 July 143 2 2 147
2017 June 199 7 2 208
2017 May 197 3 2 202
2017 April 95 2 1 98
2017 March 206 3 1 210
2017 February 268 4 0 272
2017 January 104 3 0 107
2016 December 93 11 0 104
2016 November 114 7 0 121
2016 October 119 6 0 125
2016 September 247 8 0 255
2016 August 159 5 0 164
2016 July 65 2 0 67
2016 June 62 15 0 77
2016 May 42 7 0 49
2016 April 52 13 0 65
2016 March 87 15 0 102
2016 February 75 12 0 87
2016 January 51 12 0 63
2015 December 55 10 0 65
2015 November 58 2 0 60
2015 October 58 9 0 67
2015 September 42 6 0 48
2015 August 39 6 0 45
2015 July 108 6 0 114
2015 June 33 2 0 35
2015 May 39 1 0 40
2015 April 32 6 0 38
2015 March 22 8 0 30
2015 February 22 3 0 25
2015 January 13 0 0 13
2014 December 39 10 0 49
2014 November 33 5 0 38
2014 October 25 4 0 29
2014 September 27 6 0 33
2014 August 19 4 0 23
2014 July 21 3 0 24
2014 June 15 3 0 18
2014 May 17 5 0 22
2014 April 19 1 0 20
2014 March 12 2 0 14
2014 February 9 3 0 12
2014 January 10 4 0 14
2013 December 17 2 0 19
2013 November 26 7 0 33
2013 October 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos