Buscar en
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Toda la web
Inicio Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Información de la revista
Número
Vol. 31. Núm. S1.
Estándares SEA 2019 para el control global del riesgo cardiovascularStandards for global cardiovascular risk management arteriosclerosis
Páginas 1-44 (Julio 2019)
Artículo especial
Estándares SEA 2019 para el control global del riesgo cardiovascular
José María Mostaza, Xavier Pintó, Pedro Armario, Luis Masana, Juan F. Ascaso, Pedro Valdivielso
Clin Invest Arterioscl. 2019;31 Supl 1:1-43
Open access
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos