Buscar en
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Toda la web
Inicio Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Información de la revista
Número
Vol. 29. Núm. SE2.
Dislipemia aterogénica, 2017
Páginas 1-37 (Septiembre 2017)
Dislipemia aterogénica, 2017
Presentación
Jesús Millán Núñez-Cortés
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:1
Acceso a texto completo
Artículo abierto
Atherogenic dyslipidaemia: the importance of its management in high risk patients
Carlos Aguiar
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:2-8
Acceso a texto completo
Artículo abierto
Enfermedad vascular subclínica en pacientes con dislipemia aterogénica
Jesús Millán Núñez-Cortés, Alberto Zamora, Xavier Pintó
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:9-18
Acceso a texto completo
Artículo abierto
Dislipemia aterogénica en las guías de práctica clínica de lípidos. ¿Una asignatura pendiente?
Ángel Brea, Ángel Díaz
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:19-27
Acceso a texto completo
Artículo abierto
Factores de riesgo asociados a la dislipemia aterogénica
Teresa Mantilla, Antonio Hernández-Mijares, Juan F. Ascaso
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:28-32
Acceso a texto completo
Artículo abierto
Fibratos y protección vascular
Juan Pedro-Botet, Mariano Blasco
Clin Invest Arterioscl. 2017;29 Supl E2:33-7
Acceso a texto completo
Artículo abierto
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos