Buscar en
Medicina Integral
Toda la web
Inicio Medicina Integral About the journal
Journal Information

Aims and scope

ISSN: 0210-9433
e-ISSN: 1578-8814

Contact:

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos