metricas
covid
Buscar en
Enfermería Clínica (English Edition)
Toda la web
Inicio Enfermería Clínica (English Edition)
Información de la revista

Contratar

Advertising department Barcelona: Joan Gomá

E-mail: j.goma@elsevier.com
Tel.: 600 590 392

Advertising department Madrid: Jorge González

E-mail: j.gonzalez@elsevier.com
Tel.: 670 485 555

Publicidad
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos