Buscar en
Educación Médica
Toda la web
Inicio Educación Médica
Información de la revista

Contenido especial sobre el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Educación Médica

Síndrome de burnout en médicos docentes de un hospital de 2.° nivel en México
Rafael Alejandro Chavarría Islas, Francisco Javier Colunga Gutiérrez, Jorge Loria Castellanos, Karina Peláez Méndez
10.1016/j.edumed.2016.09.001
Educación Médica 2017;18:254-61
Open access
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos