Buscar en
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Toda la web
Inicio Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Información de la revista
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
ePub
Visitas
...
Documento de consenso
Consenso multidisciplinar sobre dislipidemia aterogénica
Atherogenic dyslipidemia: A multidisciplinary consensus panel
Visitas
...
Foro Dislipidemia Aterogénica

Artículo

Este artículo está disponible en español

Consenso multidisciplinar sobre dislipidemia aterogénica


10.1016/j.arteri.2013.03.001
Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91
es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos