Buscar en
Actas Urológicas Españolas (English Edition)
Toda la web
Inicio Actas Urológicas Españolas (English Edition) Impact of anemia on the survival of patients undergoing radical cystectomy for b...
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Impact of anemia on the survival of patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer
Impacto de la anemia sobre la supervivencia de los pacientes intervenidos de cistectomía radical por tumor vesical
A. Ferran-Carpinteroa,
Corresponding author
aferrancarpintero@gmail.com

Corresponding author.
, A. Domínguez-Garcíaa, J. Muñoz-Rodrígueza, M. Barquero-Lópezb, Á. Prera-Vilasecaa, T. Bonfill-Abellac, E. Gallardo-Díazc, N. Hannaoui-Hadia, D. García-Rojoa, J. Prats-Lópeza
a Servicio de Urología, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, Spain
b Servicio de Anestesia y Reanimación, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, Spain
c Servicio de Oncología Médica, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, Spain
Read
6
Times
was read the article
4
Total PDF
2
Total HTML
0
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 21735786
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2022 December 0 0 0 0
2022 November 0 0 0 0
2022 October 0 0 0 0
2022 September 0 0 0 0
2022 August 0 0 0 0
2022 July 0 0 0 0
2022 June 0 0 0 0
2022 May 0 0 0 0
2022 April 0 0 0 0
2022 March 0 0 0 0
2022 February 1 2 0 3
2022 January 0 0 0 0
2021 December 0 0 0 0
2021 November 0 0 0 0
2021 October 0 0 0 0
2021 September 0 0 0 0
2021 August 0 0 0 0
2021 July 0 0 0 0
2021 June 0 0 0 0
2021 May 0 0 0 0
2021 April 0 0 0 0
2021 March 0 0 0 0
2021 February 0 0 0 0
2021 January 0 0 0 0
2020 December 0 0 0 0
2020 November 0 0 0 0
2020 October 0 0 0 0
2020 September 1 2 0 3
2020 August 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos